uyu-

Comment

jest! nareszcie nasz exchange student z korei Cho Haram
troche nerdzik, jak trzeba to odpyskuje ale w sumie rzadko

Info

Owneruyu-
CoownersN/A
BoardPaintChat
ProgramPaintChat
Size300x550
Added16:27, 1 Aug 2017
Modified16:27, 1 Aug 2017
Time summary
Version1/1
StatusFinished
(16:27, 1 Aug 2017)

Options

Versions

 by uyu-
v1 by uyu-
16:27, 1 Aug 2017

View version history

Stats

Views1 017
Comments1
PromosNo promos yet

Oekaki @dA

Meet us at deviantart

by uyu-

Next by uyu-Previous by uyu-
 by uyu- - 16:27,  1 Aug 2017

Comments

uyu-

uyu-

하람아~ 너 왤케 못생겼냐
#1 uyu- - 21:56, 31 Jan 2018