ArshanaStrzyga

Comment

Zadanie na kólkonkursik strzygi


Luka i dzika przyroda

Info

OwnerArshana
CoownersStrzyga
BoardTira
ProgramChibiPaint
Size600x675
Added23:03, 16 Nov 2011
Modified23:04, 16 Nov 2011
Time summary39m 30s
Version1/1
StatusFinished
(23:04, 16 Nov 2011)

Options

Versions

Corvus corax by Arshana
v1 by Arshana
23:03, 16 Nov 2011
39m 30s
View version history

Stats

Views1 391
Comments4
Promos3

Promoted by:

  1. kiki009 - 23:09, 16 Nov 2011
  2. xKimix - 18:53, 17 Nov 2011
  3. yuki-pl - 20:16, 17 Nov 2011

Oekaki @dA

Meet us at deviantart

Corvus corax by Arshana

Next by ArshanaPrevious by Arshana
Corvus corax by Arshana - 23:03, 16 Nov 2011

Comments

Alexa

Alexa

za mnie też narysuj, mam kolokwium jutro :'CCCCCCCCCCCC
#1 Alexa - 00:03, 17 Nov 2011 - Last changed: 00:03, 17 Nov 2011
Strzyga

Strzyga

dobry kruk to martwy kruk

<3<3<3
#2 Strzyga - 06:45, 17 Nov 2011
Arshana

Arshana

powodzewnia!!!!!!!!
#3 Arshana - 07:17, 17 Nov 2011
xKimix

xKimix

haha, love it ! like totally
#4 xKimix - 18:55, 17 Nov 2011